หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ผ่านการประิเมินคุณภาพการศึกษา จากสมศ.รอบ3 
       โรงเรียนปิยะบุตร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ของ สมศ. รอบ 3 
ผลงานด้านป้องกันยาเสพติดดีเด่น 
      โรงเรียนปิยะบุตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เผด็จ รัตนวงศ์ ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารที่สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด "และ ครูสุจิตรา ปิ่นทอง ได้รับรางวัล " บุคลากรครูที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น ของเครือข
สุดยอดส้วม ปี 2554 
      สุดยอดส้วม ปี 2554
รางวัลหนังสั้นผู้แสดงยอดเยี่ยม 
      รางวัลหนังสั้นผู้แสดงยอดเยี่ยม เรื่องแสงเทียนแห่งชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26 มกราคม 2555 ที่อิมแพคเมืองทองธานี