หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/piyabut/domains/piyabut.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  ประกาศโรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ๒)  
      

 ประกาศโรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ๒)
ตามประกาศโรงเรียนปิยะบุตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงประกาศเนื่องด้วยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE) ได้ จึงขอปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับผู้ปกครองได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามประกาศที่แนบมานี้: วรวรรณ เหรียญทอง
: 2564-07-15