.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 35.170.78.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,103,967
  หน้าหลัก    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
 


นายอดิศร กล่องทอง
ครูฝึกประสบการณ์วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวทิฆัมพร ทองลบ
ครูฝึกประสบการณ์วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย
ครูฝึกประสบการณ์วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


นางสาวสุวิภา คำพิลา
ครูฝึกประสบการณ์วิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุนิสา ศรีสูงเนิน
ครูฝึกประสบการณ์วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


นางสาวณัฐริกา วาลมุนตรี
ครูฝึกประสบการณ์สาขาเคมี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวธัญญรัตน์ มีแฟง
ครูฝึกประสบการณ์วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ
ครูฝึกประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นายอภิวิชญ์ เตชะคงคา
ครูฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา


นายณชนก เหล่าอัน
ครูฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com