.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.229.119.29
คุณเข้าชมลำดับที่ 970,851
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 


นายทวีชัย คูโพธิพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)


พระครูพิพัฒน์สีลวงษ์
ผู้แทนพระภิกษุ (กรรมการ)


พระครูสุมุธเนธ สุุเมธโส
ผู้แทนพระภิกษุ (กรรมการ)


นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)


นายวันชัย ศิริพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)


นายสมศักดิ์ ปล่องทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)


นายสิงห์ทอง กระตุดเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)


นายกฤช เมธาประดิษฐ์สกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)


นายปรีชา นวลแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)


นางสุธีรา แย้มสว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)


นายสว่าง อ่อนละมัย
ผู้แทนครู (กรรมการ)


นางผ่องใส นุ่มจินดา
ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)


นายบุญชู ปาระมี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรรมการ)


นายยุทธพงษ์ ต้นสาลี
ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)


นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ (กรรมการและเลขานุการ)
 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-629175  Fax : 036-629176
Email : piyabutschool@hotmail.com