.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 กันยานยน 2563
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,065,352
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นพลโลก

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com