.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.33.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,265,615
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นพลโลก

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com