.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 กันยานยน 2564
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.230.144.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,515,054
  หน้าหลัก    ��������������������� 
���������������������
 

พันธกิจโรงเรียนปิยะบุตร์

                 . พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เต็มศักยภาพ

  ๓ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความความภาคภูมิใจและสามารถสืบสาน

 

       วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

  4. พัฒนาบุคลลากรและผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดปรัชญาของ

 

      เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ


  5. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com