.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.164.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,675,245
  หน้าหลัก    ��������������������� 
���������������������
 

พันธกิจโรงเรียนปิยะบุตร์

                 . พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เต็มศักยภาพ

  ๓ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความความภาคภูมิใจและสามารถสืบสาน

 

       วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

  4. พัฒนาบุคลลากรและผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดปรัชญาของ

 

      เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ


  5. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com