.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.248.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 718,297
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

พันธกิจโรงเรียนปิยะบุตร์

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถดำรงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพีฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง  มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-629175  Fax : 036-629176
Email : piyabutschool@hotmail.com