.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.246.164
คุณเข้าชมลำดับที่ 736,372
  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

พันธกิจโรงเรียนปิยะบุตร์

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถดำรงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพีฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง  มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-629175  Fax : 036-629176
Email : piyabutschool@hotmail.com