.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 3.238.204.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,561,885
  หน้าหลัก     
 

พันธกิจโรงเรียนปิยะบุตร์

                 . พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เต็มศักยภาพ

  ๓ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความความภาคภูมิใจและสามารถสืบสาน

 

       วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

  4. พัฒนาบุคลลากรและผู้เรียนดำเนินชีวิตด้วยหลักคิดปรัชญาของ

 

      เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ


  5. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com