.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 มกราคม 2565
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.164.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,675,293
  หน้าหลัก    ��������������������� 
���������������������
 

         

โรงเรียนปิยะบุตร์ เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ รับวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ได้รับอนุญาตจาก กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ผู้ก่อตั้งคือ พล.ต.ท.สงวน และคุณหญิงบุญช่วย จิตตาลาน ปัจจุบันมีนายเผด็จ รัตนวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์คนปัจจุบัน
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับยังโรงเรียนปิยะบุตร์ เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมากระทำพิธียกช่อฟ้า ณ วัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้วย) โดยมีคุณหญิงบุญช่วย จิตตาลาน เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งนำความปลาบปลื้มมาสู่ชาวปิยะบุตร์ทุกคนตราบจนทุกวันนี้

  • 4 มีนาคม พ.ศ. 2514 ได้ยกทรัพย์สินทั้งหมด โดยมีอาคารเรียนพร้อมด้วยที่ดินจำนวน 12 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ให้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ภายใต้สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา

  • พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • พ.ศ. 2538 จัดการเรียนการสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจนถึงปัจจุบัน

  • 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ชนะเลิศการประกวดส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา 2553 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • พ.ศ. 2554 โรงเรียนปิยะบุตร์ได้รับถูกคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน โรงเรียนดีประจำอำเภอและเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันอีกด้วย ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวปิยะบุตร์ทุกคนเป็นอย่างมาก

  • พ.ศ. 2554 รับโล่รางวัลดีเด่น จาก สพฐ. รางวัลโรงเรียนดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(รั้วโรงเรียน)ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่ได้รับรางวัลนี้

  • พ.ศ. 2555 ชนะเลิศการประกวดรางวัลส้วมสุขสันต์ระดับประเทศ

 

 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-472286  Fax : 036-472286
Email : piyabutschool@hotmail.com