หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 


รายละเอียดภาพที่ 1

รายละเอียดภาพที่ 2

รายละเอียดภาพที่ 3

รายละเอียดภาพที่ 4

รายละเอียดภาพที่ 5

รายละเอียดภาพที่ 6

รายละเอียดภาพที่ 7

รายละเอียดภาพที่ 8

รายละเอียดภาพที่ 9

รายละเอียดภาพที่ 10

รายละเอียดภาพที่ 11

รายละเอียดภาพที่ 12

รายละเอียดภาพที่ 13

รายละเอียดภาพที่ 14

รายละเอียดภาพที่ 15

รายละเอียดภาพที่ 16

รายละเอียดภาพที่ 17

รายละเอียดภาพที่ 18

รายละเอียดภาพที่ 19

รายละเอียดภาพที่ 20

รายละเอียดภาพที่ 21

รายละเอียดภาพที่ 22

รายละเอียดภาพที่ 23

รายละเอียดภาพที่ 24

รายละเอียดภาพที่ 25

รายละเอียดภาพที่ 26

รายละเอียดภาพที่ 27

รายละเอียดภาพที่ 28

รายละเอียดภาพที่ 29

รายละเอียดภาพที่ 30

รายละเอียดภาพที่ 31

รายละเอียดภาพที่ 20

รายละเอียดภาพที่ 33

รายละเอียดภาพที่ 34

รายละเอียดภาพที่ 35

รายละเอียดภาพที่ 36

รายละเอียดภาพที่ 37

รายละเอียดภาพที่ 38

รายละเอียดภาพที่ 39

รายละเอียดภาพที่ 40

})

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรอกใบสมัครเรียนโรงเรียนปิยะบุตร์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 
     
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนปิยะบุตร์แจ้งปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 
     
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ ปีงบประมาณ 2564 
     
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการ ศึกษา ปีการศึกษา 2563 
     

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2564
วันเกษียณอายุราชการ ปี 2563
ประเมินการดำเนินงานมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2563

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา