หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 


รายละเอียดภาพที่ 1

รายละเอียดภาพที่ 2

รายละเอียดภาพที่ 3

รายละเอียดภาพที่ 4

รายละเอียดภาพที่ 5

รายละเอียดภาพที่ 6

รายละเอียดภาพที่ 7

รายละเอียดภาพที่ 8

รายละเอียดภาพที่ 9

รายละเอียดภาพที่ 10

รายละเอียดภาพที่ 11

รายละเอียดภาพที่ 12

รายละเอียดภาพที่ 13

รายละเอียดภาพที่ 14

รายละเอียดภาพที่ 15

รายละเอียดภาพที่ 16

รายละเอียดภาพที่ 17

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา(Sar ปี 2560) 
     
Logbook Teacher (ยังมีการปรับปรุงอยู่) 
      ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) เป็นไฟล์ Power Point ส่วนท่านใดที่ต้องการทดสอบการกรอกข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ในส่วนการให้บริการดาวน์โหลดของเว็บโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1และม.4 ประจำปี 2561 
      กำหนดการรับสมัคร    25-28 มีนาคม 2561  เวลา    08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่   ชั้นล่าง  อาคาร 4 หลักฐานการรับสมัคร  1.สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำ ค.ส.ล. 18/12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ปี 2558
Thailand Innovative Teacher Leaderships Award 2015
ทอดผ้าป่าการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะบุตร์ วันที่ 4 ก.พ.2558
โครงการปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ" วันที่ 22 - 24 มกราคม 2558 ณ วัดเขาวงกฎ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา