.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
June 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 June 2562
 
 
 

 

 
All online 7 People
IP number 54.243.26.210
You are visitor number 728,929
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
All Course
Menu on the right
Acitvities
Profile
Contact Us
Site Map
Home page
สัญญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์
พันธกิจ
ประวัติ
วิสัยทัศน์
แผนที่โรงเรียน
ประวัตินามโรงเรียน
อาคารสถานที่
สารสนเทศ
เป้าประสงค์
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูต่างชาติ
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
 
 
นางปราณี ฉ่ำพึ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปิยะบุตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ,ลพบุรี 15110
Tel : 036-629175  Fax : 036-629176
Email : piyabutschool@hotmail.com